Ski Centres

Metsovo has three ski centres nearby.

Profitis Ilias Ski Centre
Karakoli Ski Centre
Anilio Ski Centre